ponizan

ponizan
pȍnīzan prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
1. koji je pokoran, poslušan, skrušen
2. koji izražava pokornost, poslušnost
ETIMOLOGIJA
vidi poniziti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ponížati — am dov. (ȋ) 1. narediti kaj nižje; znižati: ograja je bila previsoka, zato jo je moral malo ponižati; gladina vode se je ponižala / vrata so se ponižala in se niso dala več zapirati povesila / ko je začel govoriti o tej stvari, se mu je glas… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pùdlica — ž dem. i hip. od pudla ⃞ {{001f}}pokoran i ponizan kao ∼ ropski pokoran i ponizan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pudlica — pùdlica ž DEFINICIJA dem. i hip. od pudla FRAZEOLOGIJA pokoran i ponizan kao pudlica ropski pokoran i ponizan ETIMOLOGIJA vidi pudl …   Hrvatski jezični portal

  • gmı̏zati — (∅) nesvrš. 〈prez. gmı̏žēm, pril. sad. gmı̏žūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}kretati se tako da se trbuh vuče po tlu 2. {{001f}}kretati se vrlo polagano 3. {{001f}}(pred kim) pren. pejor. biti ponizan; bez ponosa, ponižavati se; puzati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mòluskan — mòlusk|an prid. 〈odr. knī〉 1. {{001f}}koji je mekan poput mekušca, koji je poput moluske 2. {{001f}}pren. pejor. koji je savitljiv, ponizan, koji nema kičme [Menzel je ∼ne kičme grofova posavijao do majmunske servilnosti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • poníznōst — ž osobina onoga koji je ponizan, ponizno ponašanje; pokornost, skrušenost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • povíjati — (se, koga, što) nesvrš. 〈prez. pòvījām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pritiskivanjem ili mehaničkim opterećenjem savijati 2. {{001f}}savijati pod naglim udarcem vjetra [∼ grane; granje se povija] ⃞ {{001f}}∼ se pod teretom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍkōran — pȍkōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se pokorava, podložan, poslušan 2. {{001f}}koji izražava poslušnost, smjeran, ponizan ⃞ {{001f}}∼nu glavu sablja ne siječe posl. (kaže se o čovjeku koji se lako prilagođava izmijenjenim okolnostima,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍnīzno — pril. na ponizan način, s poniznošću; skrušeno, pokorno, poslušno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prílježan — prid. 〈odr. žnī〉 ekspr. rij. 1. {{001f}}marljiv, vrijedan 2. {{001f}}rij. ponizan, skroman …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”