svežanj

svežanj
svȅžanj m <G -žnja, N mn -žnji, G -ānjā/-žnjēvā>
DEFINICIJA
1. zavežljaj
2. snop
ETIMOLOGIJA
vidi sveza [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rizma — rȉzma ž <G mn rȉzāmā> DEFINICIJA stara mjera za papir, 1000 araka, 1/10 bale; paket, svežanj ETIMOLOGIJA arap.: svežanj …   Hrvatski jezični portal

  • bȁla — ž 〈G mn bȃlā〉 1. {{001f}}svežanj uvijene mekane robe; smotak, denjak, naramak [∼ sukna] 2. {{001f}}term. jedinica različitih veličina ovisno o vrsti robe [12 ∼ sukna = 32 lakta; 1 ∼ pamuka (u SAD) 226,8 kg; 1 ∼ papira = 10.000 araka] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁul — m reg. veliki svežanj mekane robe ili rublja, ob. u komadu platna vezanoga u čvor; bala ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȅnjak — m 〈G njka, N mn njci/ njkovi〉 reg. 1. {{001f}}roba upakirana u balu 2. {{001f}}svežanj, zavežljaj, paket ✧ {{001f}}tur. ← perz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùzīna — ž reg. svežanj, snop, paket koji sadrži 12 komada nekih predmeta ✧ {{001f}}tal., fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fascìkl — m 〈G mn kālā/ ā〉 1. {{001f}}svaki od dijelova nekog djela koje je tiskano odijeljeno; svežanj, svezak 2. {{001f}}kartonska ili drugačija tvrda omotnica u koju se ulažu spisi i drugi papiri ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fàgot — fàgot1 m reg. svežanj uvijene mekane robe; smotak, zavežljaj, bala ✧ {{001f}}tal. fàgot2 (fagȍt) m glazb. drveni puhaći instrument muklih tonova s dvostrukim jezičcem; surla ✧ {{001f}}tal., njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fàscija — ž 1. {{001f}}anat. vezivna ovojnica kojom se omata pojedini mišić ili skupina mišića odnosno organ ili dio prostora u tijelu; omotač, povoj, zavoj, traka 2. {{001f}}svežanj, svezak, omot, fasija ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pakírati — (što, se) nesvrš. 〈prez. pàkīrām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) slagati, vezati u svežanj jedan ili više predmeta i omotati papirom ili stavljati u ambalažu, radi slanja poštom 2. {{001f}}pren. (kome, što) stavljati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòvjesmo — sr 〈G mn sāmā〉 1. {{001f}}svežanj vune, kudjelje ili lana što se veže oko preslice 2. {{001f}}vuna, kudjelja, lan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”