apscisa

apscisa
apscìsa ž
DEFINICIJA
mat. prva koordinata točke u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini ili prostoru; osiječ, sječica
ETIMOLOGIJA
nlat. abscissa: otrgnuta ← abscindere: otrgnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apscìsa — ž mat. prva koordinata točke u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini ili prostoru; osiječ, sječica ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìklonī — prìklon|ī prid. koji se odnosi na priklon ∆ {{001f}}∼e tangente krivulje mat. kut koji tangenta zatvara s osi apscisa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅčica — ž konstr. neodom., {{c=1}}v. {{ref}}apscisa{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sječica — sjȅčica ž DEFINICIJA konstr. neodom., v. apscisa ETIMOLOGIJA vidi sjeći …   Hrvatski jezični portal

  • ordinata — ordináta ž DEFINICIJA mat. druga koordinata točke u pravokutnom koordinatnom sustavu, usp. apscisa ETIMOLOGIJA nlat. (linea) ordinare (applicata): (crta) smještena u red ← ordinatus: uređen …   Hrvatski jezični portal

  • apscisni — àpscisnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apscisu [apscisna os] ETIMOLOGIJA vidi apscisa …   Hrvatski jezični portal

  • prikloni — prìklonī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na priklon SINTAGMA priklone tangente krivulje mat. kut koji tangenta zatvara s osi apscisa ETIMOLOGIJA vidi prikloniti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”