kadenca

kadenca
kadènca ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
1. fon. modulacija glasa ili zvuka prije pauze; osobito moduliranje, ritmičko mijenjanje glasa pri čitanju, deklamiranje u govoru
2. mjera ili ritam koraka, hoda ili plesa
3. glazb. a. melodijski ili harmonijski završetak glazbenih misli; u glazbenom fraziranju ima ulogu interpretacije b. virtuozni odlomak što ga solist improvizira potkraj stavka ili skladbe
ETIMOLOGIJA
tal. cadenza

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kadénca — e ž (ẹ̑) muz. 1. zaporedje akordov, s katerim se končuje glasbena misel, skladba: melodija se konča z ustaljeno kadenco / avtentična, plagalna kadenca // knjiž., navadno s prilastkom zvok, zven: poznala je kadenco njegovih korakov / kadence… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • klàuzula — klàuzul|a ž 1. {{001f}}pravn. sažeta odredba obveznih ugovora, izdvojena pojedinost koja ima važnost za ispunjenje ugovora, posebna ograda u ugovoru; uvjet, ograničenje, odredba, dodatak [unijeti ∼u] 2. {{001f}}glazb. pov. a. {{001f}}polifona… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klauzula — klàuzula ž DEFINICIJA 1. pravn. sažeta odredba obveznih ugovora, izdvojena pojedinost koja ima važnost za ispunjenje ugovora, posebna ograda u ugovoru [unijeti klauzulu]; dodatak, odredba, ograničenje, uvjet 2. glazb. pov. a. polifona kompozicija …   Hrvatski jezični portal

  • kadencirati — kadencírati (Ø, što) dv. <prez. kadèncīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA izgovoriti/izgovarati frazu s kadencom, tj. spuštajući glas na kraju rečenice ETIMOLOGIJA vidi kadenca …   Hrvatski jezični portal

  • cadenza — ž DEFINICIJA v. kadenca …   Hrvatski jezični portal

  • antikadénca — e ž (ẹ̑) lingv. kadenci nasproten tonski potek zadnjega ali edinega dela povedi: kadenca in antikadenca / rastoča, visoka antikadenca …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • avténtičen — čna o prid. (ẹ) 1. ki izvira od avtorja; pristen, izviren: avtentičen podpis, rokopis, spis; izvod ni avtentičen, ker je ponekod popravljen; avtentično besedilo / film bodo snemali na avtentičnem terenu // ki mu je verjeti, verodostojen:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • plagálen — lna o prid. (ȃ) muz., v zvezi plagalna kadenca zveza subdominantnega akorda s toničnim …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”