participacija

participacija
participácija ž
DEFINICIJA
1. sudjelovanje, sudioništvo, udio, učešće [participacija u novcu; participacija u sredstvima za proizvodnju]
2. sudjelovanje građana u procesima odlučivanja i aktivnostima na svim područjima društvenog života; sudjelovanje zaposlenih u odlučivanju o radnim/privrednim poslovima u poduzećima i javnim ustanovama [neposredna/posredna participacija]
3. fil. a. uvjerenje da sve pojave nastaju djelovanjem nadnaravne sile b. odnos osjetne stvari i ideje (Platon)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • participacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto komandos nario dalyvavimo visos komandos veikloje sudedamoji dalis, sportininko indėlio į komandos parengtumą ir pasiektus rezultatus dydis. Komandos nario participaciją lemia jo… …   Sporto terminų žodynas

  • participácija — ž 1. {{001f}}sudjelovanje, sudioništvo, udio, učešće [∼ u novcu; ∼ u sredstvima za proizvodnju] 2. {{001f}}sudjelovanje građana u procesima odlučivanja i aktivnostima na svim područjima društvenog života; sudjelovanje zaposlenih u odlučivanju o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • participácija — e ž (á) knjiž. udeležba, sodelovanje: participacija delavcev pri odločanju; participacija med občinami za pospeševanje kulturnih dejavnosti; participacija in udejstvovanje ljudi v prostem času / ob participaciji občine bodo obnovili spomenik ∙… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Partizipation — participacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto komandos nario dalyvavimo visos komandos veikloje sudedamoji dalis, sportininko indėlio į komandos parengtumą ir pasiektus rezultatus dydis. Komandos nario participaciją… …   Sporto terminų žodynas

  • participation — participacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto komandos nario dalyvavimo visos komandos veikloje sudedamoji dalis, sportininko indėlio į komandos parengtumą ir pasiektus rezultatus dydis. Komandos nario participaciją… …   Sporto terminų žodynas

  • партиципация — participacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto komandos nario dalyvavimo visos komandos veikloje sudedamoji dalis, sportininko indėlio į komandos parengtumą ir pasiektus rezultatus dydis. Komandos nario participaciją… …   Sporto terminų žodynas

  • participírati — (∅) nesvrš. 〈prez. particìpīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 sudjelovati, biti dionik u čemu; imati udjela u čemu, zajedno s kim snositi troškove, {{c=1}}usp. {{ref}}participacija{{/ref}} ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udioníštvo — sr svojstvo udjela u čemu; participacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • participirati — participírati (Ø) nesvrš. <prez. particìpīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA sudjelovati, biti dionik u čemu; imati udjela u čemu, zajedno s kim snositi troškove, usp. participacija ETIMOLOGIJA njem. partizipieren ← lat.… …   Hrvatski jezični portal

  • udioništvo — udioníštvo sr DEFINICIJA svojstvo udjela u čemu, participacija ETIMOLOGIJA vidi udio …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”