okrivljivati

okrivljivati
okrivljívati (koga) nesvrš. <prez. okrìvljujēm, pril. sad. okrìvljujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi okriviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • okrivljívati — (koga) nesvrš. 〈prez. okrìvljujēm, pril. sad. okrìvljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}okrivljavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kríviti se — nesvrš. 〈prez. krîvīm se, pril. sad. vēći se, gl. im. vljēnje〉 1. {{001f}}zakrivljavati se, odstupati od pravilnog položaja ili ravnine; izvijati se, vitoperiti se 2. {{001f}}okrivljivati sebe za što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • okrivljavati — okrivljávati (okrivljívati) (koga) nesvrš. <prez. okrìvljāvām/okrìvljujēm, pril. sad. ajūći/ ljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. okriviti ETIMOLOGIJA vidi okriviti …   Hrvatski jezični portal

  • kriviti — kríviti se nesvrš. <prez. krȋvīm se, pril. sad. vēći se, gl. im. vljēnje> DEFINICIJA 1. zakrivljavati se, odstupati od pravilnog položaja ili ravnine; izvijati se, vitoperiti se 2. okrivljivati sebe za što ETIMOLOGIJA vidi kriv …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”