nakupina

nakupina
nàkupina ž
DEFINICIJA
oblik, tvrdina, izraslina na mjestu gdje je došlo do nakupljanja, gdje se koga ili čega nakupilo [nakupina sala]
ETIMOLOGIJA
vidi nakupiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • nàkupina — ž oblik, tvrdina, izraslina na mjestu gdje je došlo do nakupljanja, gdje se koga ili čega nakupilo [∼ sala] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aglomèrāt — m 〈G aglomeráta〉 više raznovrsnih tvari, pojedinosti ili slojeva ili prepoznatljivih dijelova nagomilanih u jedno [∼ jezika]; nakupina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cècīdija — (cecídija) ž bot. parazitska nakupina na listu nekih biljaka nastala djelovanjem osa biljarica ili biljnih uši; šišarica, babuškara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȃnglij — m (gànglija ž) anat. 1. {{001f}}nakupina živčanih stanica izvan središnjeg živčanog sustava kod viših životinja i čovjeka 2. {{001f}}živčani sustav kod jednostavnijih oblika života …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konglomèrāt — m 〈G konglomeráta〉 1. {{001f}}nakupina ili smjesa raznovrsnih elemenata 2. {{001f}}min., {{c=1}}v. {{ref}}valutičnjak{{/ref}} 3. {{001f}}ekon. poduzeće koje proizvodi širok asortiman vrlo različitih proizvoda, pa nije suviše osjetljivo na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȕtina — krȕtin|a ž ono što je oblikovano od krute tvari, kruta nakupina, ono što je kruto [minerali su anorganske ∼e s pravilnim rasporedom atoma] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁčka — mȁčk|a ž 〈D L i, G mn čākā/ ī〉 1. {{001f}}zool. domaća životinja (Felis catus), sisavac s pandžama, lovi miševe (oličenje spretnosti, umiljatosti i dvoličnosti) [sijamska ∼a; angorska ∼a] 2. {{001f}}〈mn〉 zool. a. {{001f}}porodica grabežljivih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pjȅna — ž 〈G mn pjênā〉 1. {{001f}}nakupina mjehurića na površini tekućine izazvana mehanički ili kemijski (vrenjem, mućkanjem) [morska ∼; ∼ od sapunice] 2. {{001f}}gusta bjelkasta pljuvačka na usnama čovjeka ili životinje koja se stvara u nekim bolestima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pneumotòraks — m 〈G mn pneumotòrāksā〉 1. {{001f}}fiziol. nakupina zraka u šupljini između poplućnice i porebrice 2. {{001f}}med. jedan od postupaka u liječenju tuberkuloze pluća ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pràšina — pràšin|a ž 1. {{001f}}sitne (ob. mikroskopski) čestice koje nastaju mrvljenjem krutih tvari [ulica puna ∼e; alergija na ∼u; brisati ∼u] 2. {{001f}}sitne čestice koje nastaju raspršivanjem tekućine [vodena ∼a] 3. {{001f}}pren. neuspjeh, zaborav,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”