malovjek

malovjek
mȁlovjek prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je kratkog vijeka; malovječan
ETIMOLOGIJA
malo- + v. vijek

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • malovječan — mȁlovječan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA v. malovjek, opr. dugovječan ETIMOLOGIJA vidi malovjek …   Hrvatski jezični portal

  • malovječnost — mȁlovječnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je malovjek ETIMOLOGIJA vidi malovjek …   Hrvatski jezični portal

  • dugovjek — dȕgovjek prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji dugo živi [dugovjek čovjek; dugovjeka biljka]; dugovječan, opr. malovjek 2. koji dugo traje [dugovjeka tradicija] ETIMOLOGIJA dugo + v. vijek …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”