linija

linija
línija ž
DEFINICIJA
1. crta, potez
2. mat. jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina, može biti ravna (pravac) ili zakrivljena (krivulja)
3. reg. redak (u pismu ili tiskanom tekstu)
4. vojn. bojni red; bojišnica, fronta
5. a. komunikacijski kanal putem kojeg se razmjenjuju podaci [telefonska linija] b. u telekomunikacijama, vod koji spaja krajnji korisnički uređaj (telefon, faks, modem i dr.) s centralom [imati nekoliko linija]
6. spojni put za obavljanje prometa, veza prema utvrđenom redu vožnje, plovidbe ili letenja [brodska linija; zrakoplovna linija]
7. vitkost tijela [dobra linija; imati dobru liniju; držati liniju; paziti na liniju]
8. niz srodnika koji potječu od nekog zajedničkog pretka [obiteljska linija]
9. zamišljena ili materijalizirana crta (povučena kakvom bojom i sl.) koja razdvaja dva susjedna elementa [linija razgraničenja; linija fronte]
10. više proizvoda, sprava, aparata itd. koji čine cjelinu ili se dopunjuju u namjeni [najnovija linija Mercedesovih automobila]; garnitura, komplet, program, serija
11. pol. ideol. ukupnost ili osnovne naznake neposrednih ciljeva ili daljih vizija političke partije ili stranke, službeni stav [tvrda/meka/srednja linija; skrenuti s linije]
12. šah vertikalni pravac na šahovskoj ploči obilježenom početnim slovima abecede (a—h)
SINTAGMA
kreditna linija bank. aranžman koji omogućuje korištenje bankovnog kredita pod povoljnijim uvjetima;
linija maha meteor. crta ili pruga na vremenskoj karti uzduž koje se pojavljuju grmljavinske oluje; mogu biti popraćene i udarima (mahovima) vjetra, katkad se javlja ispred hladne fronte, nema karakter atmosferske fronte;
linija života linija na dlanu koja dijelom zaokružuje palac, ukazuje na dužinu života;
tvrda linija pol. rigidan stav prema problemima u politici i društvu;
vatrena linija sport u streljaštvu, linija na kojoj se nalaze natjecatelji;
vruća linija 1. linija koja omogućuje brzo uspostavljanje veze za prijeku potrebu 2. linija kojom se šalju lascivne i erotske poruke; hot-line
FRAZEOLOGIJA
biti na liniji 1. držati telefon ili drugu mogućnost veze otvorenom 2. pol. žarg. držati se vjerno utvrđenih stavova političke stranke, partije ili pokreta;
čuvati liniju čuvati vitkost, izbjegavati gojaznost;
linijom najmanjeg otpora onako kako je najlakše, izbjegavajući bolji put oko čega zato što je teži;
po liniji (kakvoj, čega) po vezama među ljudima, po logici čega, na taj način da nešto djeluje u društvu [po zemljačkoj liniji tako što su se zemljaci međusobno pomagali; po rođačkoj liniji; po političkoj liniji];
u krajnjoj liniji na kraju krajeva
ETIMOLOGIJA
lat. linea: crta, potez

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • linija — statusas T sritis informatika apibrėžtis Matematinė (neturinti storio) arba grafiškai pavaizduota linija – turinti storį, spalvą, stilių. Paprastai suprantama, kad linija yra tiesi (tiesė). Kitais atvejais sakoma: laužtė, kreivė, vingiuota linija …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • linija — statusas T sritis informatika apibrėžtis Laidas, kabelis, šviesolaidis arba kitoks signalams persiųsti skirtas fizinis ryšio ↑kanalas. pavyzdys( iai) nuomojamoji linija, telefono linija. atitikmenys: angl. line ryšiai: dar žiūrėk – kanalas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • linija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. line; link; loop vok. Leitung, f; Linie, f rus. линия, f; шина, f pranc. ligne, f …   Automatikos terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Taškų aibė, vaizduojama brūkšniu, taškais, brūkšneliais. atitikmenys: angl. line vok. Linie, f rus. линия, f pranc. ligne, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tiesus arba išlenktas geometrijos elementas. atitikmenys: angl. line vok. Linie, f rus. линия, f pranc. ligne, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. line vok. Leitung, f; Linie, f rus. линия, f pranc. ligne, f …   Fizikos terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Eilė, virtinė, ruožas. atitikmenys: angl. line vok. Leitung, f; Linie, f rus. линия, f pranc. ligne, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės ir jūrų artilerijos paramos ugnimi metu – ugnies stebėtojo pranešimas, kad sviedinio sprogimas buvo stebėjimo linijoje. atitikmenys: angl. line pranc. bonne direction; en direction …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • linija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Angliškosios matų sistemos ilgio vienetas; simbolis L. 1 L lygus 0,21167 cm. kilmė lot. linea atitikmenys: angl. line; row vok. Linie, f; Reihe, f rus. линия …   Sporto terminų žodynas

  • linija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendra dviejų gretimų paviršiaus taškų (sričių, plotų) dalis. kilmė lot. linea atitikmenys: angl. line; row vok. Linie, f; Reihe, f rus. линия …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”