inkardinacija

inkardinacija
inkardinácija ž
DEFINICIJA
kat.
1. odredba crkvenog prava da svaki klerik bude ubilježen u neku dijecezalnu ili redovničku zajednicu
2. podložnost klerika jurisdikciji takve zajednice i povezanost s njom
ETIMOLOGIJA
srlat. incardinatio ≃ incardinare ≃ in-2 + v. kardinal

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”