hardver

hardver
hȁrdvēr m
DEFINICIJA
1. inform. fizički dijelovi kompjuterskog sustava, uključujući sve vanjske uređaje (pisač, modem, miš, tastatura i sl.), sklopovska oprema; sklopovlje, opr. softver
2. poduzeće ili pogon za izradu gramofonskih ploča
ETIMOLOGIJA
engl. hardware

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • hardver — tudi hardware a [hárdvêr] m (ȃ ȇ) elektr. strojne naprave in elementi, ki sestavljajo računalnik, strojna oprema: prodajati hardver; okvara hardvera; hardver in softver …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • PC Chip — Editor in chief Jasmin Redžepagić Categories Computer magazine Frequency Monthly Company A1 Video d.o.o. Country …   Wikipedia

  • nacionalni — nȁcionālnī prid. DEFINICIJA koji pripada naciji, koji se odnosi na naciju SINTAGMA nacionalna knjižnica knjižnica u kojoj se prikupljaju i čuvaju primjerci svih važnih tiskovina objavljenih u nekoj državi; nacionalna pisma u paleografiji naziv za …   Hrvatski jezični portal

  • hardveraš — hardvèrāš m <G hardveráša> DEFINICIJA inform. razg. onaj koji izrađuje, koji se bavi razvojem ili koji servisira hardver ETIMOLOGIJA vidi hardver …   Hrvatski jezični portal

  • hardverski — hȁrdvērskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na hardver SINTAGMA hardverska kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje; hardverska provjera automatska provjera koju obavlja sam kompjuter… …   Hrvatski jezični portal

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • Lexique du hongrois — Article principal : Hongrois. Hongrois Répartition géographique et statut Histoire Variantes régionales Phonologie et graphie Grammaire Morphologie …   Wikipédia en Français

  • fȁks — fȁks1 m 〈N mn fàksovi〉 1. {{001f}}admin. žarg. telefaks 2. {{001f}}meton. tekst, dokument koji se šalje telefaksom [u tom ∼u razrađeni su uvjeti prodaje]; faksimil ∆ {{001f}}∼ modem inform. kompjuterski hardver koji omogućava slanje faksiranih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȁrdverskī — hȁrdversk|ī prid. koji se odnosi na hardver ∆ {{001f}}∼a kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”